Viimeisimmän tietokonversionstatuspalaverin kalvot ja tallenne on julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Kalvojen yhteydessä on julkaistu lista osapuolikohtaisista siirtotiedostojen toimitusajoista ja eheystarkastuksen suoritusajasta. Listalla on 18.6.2019 suoritetun yhdenmukaisuustarkastuksessa mukana olleet osapuolet. Listan tarkoituksena on helpottaa osapuolten virheiden tarkistusta.

 

19.6.2019 suoritettua yhdenmukaisuustarkastusta varten ei ollut määritetty mitään aikaikkunaa, jonka sisällä tiedot tulisi toimittaa. Tästä syystä toimitusajoissa saattaa olla merkittäviäkin, mutta hyväksyttäviä eroja.