Vaasan Sähköverkolla tilapäinen ongelma MSCONS aikasarjojen tunnuksissa

Yhtiö: 
VS0000
Uutinen: 

Vaasan Sähköverkon järjestelmäongelmasta johtuen osalle myyjistä on lähetetty MSCONS-sanomia virheellisillä aikasarjojen tunnuksilla.

Ongelmaa korjataan parhaillaan ja sanomat lähetetään uudelleen oikeilla tunnuksilla heti korjauksen valmistuttua.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä taseselvitysosoitteestamme taseselvitys@vaasansahkoverkko.fi

Pahoittelemme tästä ongelmasta aiheutunutta vaivaa.

2018-03-14 16:20:
Ongelma on saatu korjattua ja paikkaussanomia lähetettyä.