Väre Energia Oy (KOM) - SANOMALIIKENTEEN KESKEYTYS 8.2.-12.2.2019

Yhtiö: 
KOM
Uutinen: 

Järjestelmämuutosten vuoksi Väre Energia Oy:n (KOM) sanomaliikenne on keskeytetty perjantaista 8.2.2019 klo 20 alkaen. Pyrimme saamaan sanomaliikenteen normaaliin toimintaan viimeistään tiistaina 12.2.2019. Ilmoitamme vielä erikseen sanomaliikenteen käynnistyksestä. Keskeytys koskee PRODAT-sanomia.

Keskeytyksen aikana emme voi lähettää tai käsitellä sanomia. Käsittelemme kaikki keskeytyksen aikana saapuneet sanomat ja lähetämme kuittaukset keskeytyksen päätyttyä tai niin pian kuin se on mahdollista.

Pyydämme osapuolia välttämään uusien sanomaketjujen käynnistämistä tuona aikana ja käsittelemään myöhässä lähettämämme sanomat, vaikka ne jäisivät virheisiin aikarajojen ylittymisen vuoksi.