Uuden käyttöpaikkarekisterin käyttöönotto 24.4.2017 EDIELfi-portaalissa

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Käyttöpaikkarekisteriin on tallennettu noin 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan käyttöpaikkatunnukset. Jakeluverkonhaltijan tulee ilmoittaa ja ylläpitää ajantasaiset käyttöpaikkatiedot käyttöpaikkarekisterissä. Sähkönmyyjien velvollisuus on puolestaan selvittää ennen sanomaliikenneprosessin käynnistämistä käyttäjän käyttöpaikkatunnus. Käyttöpaikkarekisteripalvelu on ainoastaan sähkön vähittäismarkkinoilla toimivien osapuolten (sähkönmyyjät & jakeluverkonhaltijat) käytettävissä. Jotta tiedonvaihtopalvelut löytyisivät jatkossa keskitetysti yhdestä paikasta, käyttöpaikkarekisteripalvelu siirtyy EDIELfi-portaaliin ja samalla myös rekisterin tietoturvaa parannetaan.

Uuden EDIELfi-käyttöpaikkarekisterin käyttöönotto tapahtuu 24.4.2017. Adaton nykyinen käyttöpaikkarekisteri toimii uuden rekisterin rinnalla siirtymäajan. Käyttöpaikkatietojen pääkantana toimii vielä Adaton rekisteri 14.5.2017 asti, jonka jälkeen rekisteri jää lukutilaan kesäkuun loppuun asti. Tietoja voi siis hakea Adaton rekisteristä kesäkuun loppuun saakka sujuvan siirtymisen varmistamiseksi, mutta käyttöpaikkatiedostopäivityksiä ei Adaton rekisteriin verkkoyhtiöiltä oteta vastaan enää 14.5.2017 jälkeen. Siirtymäajan Fingrid päivittää uuteen EDIELfi-rekisteriin myös Adaton rekisteriin lähetetyt aineistot maanantaiaamuisin, joten uuden EDIELfi-rekisterin tiedot pysyvät siirtymäajan ajantasaisina maksimissaan viikon viiveellä.

Käyttöpaikkatiedostojen lähetys rekisteriin (verkkoyhtiöt):

Verkkoyhtiöiden pitää lähettää päivitettävät käyttöpaikkatiedostot Adaton rekisteriin 14.5.2017 asti, jonka jälkeen tiedostot lähetetään ainoastaan uuteen EDIELfi-rekisteriin. EDIELfi-rekisteriin saa lähettää jo siirtymäaikana tiedostoja yhtiön oman päivityssyklin mukaisesti.
EDIELfi-rekisterissä tiedonsiirto tapahtuu tietoturvasyistä salatusti SFTP-tiedonsiirrolla. Suurin osa verkkoyhtiöistä on jo rekisterin pilotoinnin aikana luonut tiedonsiirtoon vaadittavan avainparin. Mikäli yhtiönne ei ole vielä luonut avainparia tai testannut tiedonsiirtoa EDIELfi-rekisteriin, aloitattehan valmistautumisen uuden rekisterin käyttöönottoon luomalla avainparin, ja lähettämällä parin julkisen avaimen osoitteeseen sd.fingrid@tieto.com. Mikäli kohtaat ongelmia ole yhteydessä Fingridiin tiedonvaihto@fingrid.fi tai sd.fingrid@tieto.com
Adaton rekisterin käyttäjätunnukset eivät toimi EDIELfi-rekisterissä vaan avainpari sekä siirtotiedoston nimi (yhtiön osapuolitunnus) ohjaavat tietojen kirjautumisen oikealle yhtiölle. Avainpari korvaa siis vanhan salasanan käytön ja salasanakenttä tulee jättää tyhjäksi.

Uusi käyttöpaikkarekisteri löytyy osoitteesta: www.ediel.fi/kayttopaikkahaku
HUOM! Sivun saa auki vain portaaliin sisään kirjautuneena (rooleilla Company admin/ Company user).

Web Service -haut rekisteristä

Käyttöpaikkarekisteripalveluun kuuluu myös Web Service -haut, joita varten rekisteriin on toteutettu SOAP-rajapinta. Web Service -hakuohjeet on lähetetty sähkönmyynti- ja verkkoyhtiöiden pääkäyttäjille. Huomioittehan varata riittävästi aikaa yhteyksien luomiseen ennen kuin Adaton rekisteri poistuu käytöstä, mikäli yhtiönne käyttää Web Service -hakuja. Hauissa käyttäjätunnuksena toimii yhtiön osapuolitunnus (esim. JVH000) ja Fingrid (tiedonvaihto@fingrid.fi) lähettää kaikille SOAP-rajapintaa käyttäville osapuolille yhtiökohtaisen salasanan pyydettäessä.

Tärkeät päivämäärät:

  • 24.4.2017 uuden rekisterin käyttöönottopäivä
  • 15.5.2017 Adaton rekisteri siirretään lukutilaan (verkkoyhtiöt voivat toimittaa aineistoa ainoastaan uuteen EDIELfi-rekisteriin)
  • 30.6.2017 Adaton rekisteri suljetaan lopullisesti

HUOM!  Vinkkejä manuaalihakuihin löytyy EDIELfi-portaalin käyttöohjeesta: www.ediel.fi/kayttoohjeet (sivu näkyy sisään kirjautuneena)

Autamme mielellämme kysymyksissänne osoitteessa: tiedonvaihto@fingrid.fi tai sd.fingrid@tieto.com