Toimijoiden kehitysehdotuksia toteutettu EDIELfi-portaalin yhteystietotaulukkoon

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

EDIELfi-yhteystietotaulukkoon on lisätty oma kenttänsä, johon markkinaosapuolet voivat ilmoittaa datahubissa käyttämänsä GLN-osapuolitunnuksen. GLN-tunnuksella voidaan yksilöidä yritys, sen sisäiset toiminnot ja toimipisteet. Huomioittehan ettei tunnusta tulla käyttämään nykyisessä sanomaliikenteessä, vaikka sen voikin ilmoittaa yhteystietotaulukkoon.

EDIELfi yhteystietoihin on lisätty myös uusi kenttä,  jossa osapuolet voivat ilmoittaa valmiudestaan luopua PRODAT Z11-sanomista kuormituskäyrämallissa 9. Eli kentän avulla sähkönmyyjä voi ilmoittaa, ettei heille tarvitse lähettää Z11-sanomia (kkm9) ja verkko voi ilmoittaa mahdollisuudesta olla lähettämättä ko. sanomia myyjäkohtaisesti. Sanomista luopumisesta tulee kuitenkin aina sopia osapuolten kesken erikseen. Tieto on lisätty yhteystietotaulukkoon, jotta osapuolet voivat yhdessä sopimalla vähentää ylimääräisen sanomaliikenteen määrää.

Yhtiöille, jotka käyttävät yhteystietotaulukon automaattilukua huomioksi, että vanhan Excelin luontia ei muuteta toistaiseksi, vaan rinnalle on kopioitu toinen eriniminen Excelin luontilinkki. Siirtymäaika muokata lukijat lukemaan uutta Exceliä on 15.6.2019 asti. Uudessa Excelissä ei ole muita muutoksia aiempaan, kuin että loppuun on lisätty uudet sarakkeet.

Tietojen ilmoittaminen uusiin kenttiin onnistuu portaaliin sisään kirjautuneena Muokkaa-painikkeesta. Portaalissa näkyy kaksi XLS-luontinappia, joista ylempi, joka muodostaa vanhan mallisen Excelin ilman uusia kenttiä poistuu sivulta 15.6.2019.

Linkki yhteystietotaulukkoon
Linkki Fingridin ohjeeseen GS1-tunnuksien käytöstä