Tietokonversiotyöryhmän tammikuun kokouksen muistio on julkaistu Ediel -portaalin Datahub -osiossa

Yhtiö: 
FG