Tietokonversiosuunnitelma on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Taulukkoon 5 on täsmennetty datan laadun arviointiin käytetty tarkastus kaikissa tietokonversion vaiheissa.