Tietokonversiosuunnitelma on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Suunnitelmassa täsmennetty asiakastietojen valintaa koskevaa
säännöstöä talukossa 2