Tiedoksenne Energiaviraston julkaisema tiedote Werel Oy:n asiakkaiden jakeluverkonhaltijoille