Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen (datahub) käyttöönottosuunnitelma versio 1.3 on julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid Datahub on julkaissut 28.5.2019 datahubin käyttöönottosuunnitelmasta version 1.3. Käyttöönottosuunnitelman versio 1.3 tullaan kääntämään myös englanniksi.

Käyttöönottosuunnitelman versioon 1.3 tehtiin runsaasti täsmennyksiä toimialalta saatujen kysymysten ja kommenttien perusteella, järjestelmätoimittaja foorumin kanssa pidetyn yhteistyöpajan tulosten perusteella ja huomioiden voimaan tullut sähkömarkkinalaki. Oleelliset muutokset on viety dokumentin muutoshistoriaan.

Käyttöönottosuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä Fingridin ja toimialan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Toivomme koko toimialan osallistuvan käyttöönottosuunnitelman tekemiseen. Kaikki käyttöönottotyöryhmälle osoitetut kommentit ja ehdotukset käsitellään käyttöönottotyöryhmän kokouksissa.

Linkki suunnitelmaan