Raportti PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuneista negatiivisista APERAK-kuittauksista, raportointijaksolla 1.1.-31.8.2018, julkaistu EDIELfi-portaalissa

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Tiedonvaihdon palvelusopimuksen mukaisesti sähkömarkkinaosapuolet raportoivat Fingridille lähetetettyjen PRODAT ja MSCONS -sanomien määrät sekä niihin kohdistuneet negatiiviset APERAK -kuittaukset kolme kertaa vuodessa. Raportoinnin perusteella Fingrid tuottaa tulosyhteenvedon, jossa seurataan sanomaliikenteen oikeellisuutta yleisellä tasolla.

Linkki tulosraporttiin