Raportti PRODAT ja MSCONS –sanomista sekä niihin kohdistuneista negatiivisista APERAK-kuittauksista vuoden ensimmäisen raportointijakson (1.1-30.4.2018) osalta julkaistu EDIELfi-portaalissa

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid vastaanottaa Tiedonvaihdon palvelusopimuksen mukaisesti sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK -kuittauksista kolme kertaa vuodessa. Raportoinnin perusteella Fingrid tuottaa tilastoja, jossa seurataan mm. negatiivisten APERAK kuittausten määrää sekä niiden keskimääräistä prosenttiosuutta verraten kaikkiin Suomessa lähetettyihin PRODAT ja MSCONS -sanomiin. Fingrid julkaisee EDIELfi-portaalissa yleisellä tasolla koostettuja raportointituloksia.

Linkki raportointituloksiin