Prosessidokumentaation versio 1.9 julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Prosessidokumentaation versio 1.9 julkaistu.

Versio 1.9 vastaa datahub järjestelmätoteutuksen osavaihetta 3. Osavaiheessa 3 läpikäydyt prosessit ovat: DH- 320 sopimustietojen päivitys, DH-330 sopimuksen päättäminen ja DH-730 laskurivitietojen ilmoitus.

Aikaisemman suunnitelman mukaan DH-340 sopimusten peruutukset oli suunniteltu toteutettavan osittain myös tässä osavaiheessa 3. Nämä on siirretty toteutettavaksi osavaiheeseen 4, jotta peruutusprosessi saadaan toteutettua kokonaisuutena yhdessä osavaiheessa. Mittaustietoihin liittyvää toteutusta on jo aloitettu osavaiheessa 3 vaikka alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa nämä kokonaisuudessaan vasta osavaiheessa 4. Tämän vuoksi tässä versiossa on jo kuvattu mittaustietoihin liittyviä tarkennuksia.

Dokumenttien tarkemmat muutoskuvaukset löytyvät julkaistujen dokumenttien alusta. Lisäksi tuttuun tapaan on julkaistu muutosmerkinnöillä olevat epäviralliset Word-dokumentit "Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa" sekä "Datahub-tapahtumat" - dokumenteista. Ko. dokumenteista pääsette tarkemmin käymään läpi dokumentteihin tehtyjä muutoksia.

Näiden lisäksi olemme päivittäneet osoitteisiin liittyvää osoiterakenneohjetta.

Tietokonversion edetessä toimialalta on tullut paljon tarkentavia kysymyksiä osoitteisiin liittyen ja näitä kysymyksiä on käsitelty prosessityöryhmän kesken ja koitettu löytää ratkaisuja. Pääsääntö kuitenkin kaikkien ilmoitettavien osoitteiden osalta on, että osoite ilmoitetaan sen virallisessa muodossa (Postin tai kunnan/kaupungin ilmoittama tieto). Kaikki muu tieto ilmoitetaan osoitteen tarkenne kentässä. Ohjeistukseen on tuotu lisää esimerkkejä erilaisten poikkeavien osoitteiden kirjaamiseen. Osoiterakenneohjeessa ei vielä ole otettu kantaa siihen kuinka käsitellään osoitteet, joissa ei ole lainkaan katuosoitetta tai postilokeroa. Tämän osalta selvitystyö siitä,  kuinka nämä tulee hoitaa,  jatkuu vielä.