PRODAT ja MSCONS -sanomamäärien raportti sekä sanomiin saadut negatiiviset APERAK-kuittaukset raportointijaksolla 1.1.-30.4.2019 julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid vastaanottaa Tiedonvaihdon palvelusopimuksen mukaisesti sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK -kuittauksista. Raportoinnin perusteella Fingrid tuottaa tulosyhteenvedon, jossa seurataan mm. negatiivisten APERAK-kuittausten määrää yleisellä tasolla sekä kuittausten keskimääräistä prosenttiosuutta verraten kaikkiin Suomessa lähetettyihin PRODAT ja MSCONS sanomiin.

Linkki raporttiin