Ohje markkinaosapuolille sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelman laatimiseksi julkaistu Datahub-osiossa

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Ohje markkinaosapuolille käyttöönottosuunnitelman laatimiseksi - Sähkökaupan keskitetyistä tiedonvaihdon palveluista

Fingrid Datahub on valmistellut ohjetta liittyen vähittäismyyjiltä ja jakeluverkonhaltijoilta edellytettyyn käyttöönottosuunnitelmaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon (datahub) palveluille. Ohjetta on esitelty muun muassa meneillään olevissa Datahub Road Show -tilaisuuksissa. Ohje on tehty yhteistyössä työryhmän kanssa, jossa on ollut toimialan edustajia Fingrid Datahubin nykyisistä käyttöönotto- ja tietokonversiotyöryhmistä.

Kyseessä on luonnos, johon Datahub tarvitsee palautetta, näkemyksiä ja parannusehdotuksia toimialalta. Palautteiden perusteella sekä datahub-järjestelmän suunnitteluvaiheen asioiden tarkentuessa ohjetta tullaan tarkentamaan. Huomioitavaa on myös, että ohjeistusta sekä siihen liittyvää mittarointia tullaan päivittämään ja tarkentamaan aina datahubin palvelujen käyttöönottoon asti.

Pyydämme Teiltä palautetta kyseiseen ohjeeseen sähköpostilla 16.12.2018 mennessä osoitteeseen datahub@fingrid.fi . Nimeättehän sähköpostin "Osapuolen xxx palaute markkinaosapuolten datahubin palvelujen käyttöönottosuunnitelmien laatimisen ohjeistukselle". Merkitsittekö myös sähköpostiin selkeästi mitä lukua ja mitä kappaletta palautteenne koskee ja jos teillä on muutosehdotuksia kirjoitettuun tekstiin, niin merkitkää myös selkeästi parannusehdotuksenne.

Ohjeistusta ja siihen liittyviä mittaroitavia asioita tullaan esittelemään myös Datahub-ajankohtaiswebinaarissa 14.12.2018 klo 9.00-10.00.

Linkki ohjeluonnokseen