Ohje GS1-tunnusten käyttöönottoon julkaistu toimialan kommentoitavaksi sivulla https://www.ediel.fi/datahub/liiketoimintaprosessit/ohje

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Datahub-projektissa on alan kanssa yhdessä sovittu siirtyä käyttämään GS1-tunnuksia käyttöpaikkojen ja osapuolten yksilöivien tunnuksien osalta. GS1-tunnuksien käyttöönoton taustalla on yleinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitys Pohjoismaissa.

Datahub-projekti on valmistellut yhteistyössä prosessityöryhmän kanssa ohjeen GS1-tunnusten käyttöönotolle. Ohje on nyt julkaistu toimialan kommentoitavaksi Ediel.fi - portaalin datahub-sivuilla. Ensimmäinen versio on julkaistu poikkeuksellisesti Word-muodossa kommentoinnin helpottamiseksi. Kommentointiaikaa on maaliskuun loppuun asti. Kommentointitapana käytetään Wordin omaa kommentointitapaa (Tarkista-välilehti -> Uusi kommentti (Review -> Insert comment) ja kommentit pyydämme toimittamaan osoitteeseen datahub@fingrid.fi 31.3.2017 mennessä.