Muistutus sähkömarkkinaosapuolille: Sanomamäärien raportointi & sanomiin saatujen negatiivisten APERAK-kuittausten määrät raportointijakson 1.1.-30.4.2019 osalta tulee raportoida portaalin kautta 15.5.2019 mennessä

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid vastaanottaa sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK -kuittauksista. Fingrid tuottaa raporteista tilastoja, joissa seurataan mm. negatiivisten APERAK kuittausten määrää sekä niiden keskimääräistä prosenttiosuutta kaikista Suomessa lähetetyistä PRODAT ja MSCONS sanomista. Raportoinnin tavoitteena on nostaa sähkömarkkinaosapuolten tietoisuutta tiedonvaihdon laadusta.
Fingrid julkaisee EDIELfi-portaalissa yleisiä tilastoja, jotka ovat koostettu sähkömarkkinaosapuolten raportoimien lukujen pohjalta.

Sähkömarkkinaosapuolten raportointi Fingridille tapahtuu neljän kuukauden välein EDIELfi-portaalin kautta: Linkki tietojen raportointi-sivulle (sivu aukeaa portaaliin sisään kirjautuneena)