Muistutus sähkömarkkinaosapuolille: Sanomamäärien raportointi & sanomiin saatujen negatiivisten APERAK-kuittausten määrät raportointijakson 1.1-30.4.2018 osalta tulee tehdä portaalin kautta 15.5 mennessä.

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid vastaanottaa sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK -kuittauksista. Fingrid tuottaa raporteista tilaston, jossa seurataan mm. negatiivisten APERAK kuittausten määrää sekä niiden keskimääräistä prosenttiosuutta kaikista Suomessa lähetetyistä PRODAT ja MSCONS sanomista. Raportoinnin tavoitteena on nostaa sähkömarkkinaosapuolten tietoisuutta tiedonvaihdon laadusta.
Fingrid julkaisee EDIELfi-portaalissa yleisiä tilastoja, jotka on muodostettu sähkömarkkinaosapuolten antamista luvuista.

Sähkömarkkinaosapuolten raportointi Fingridille tapahtuu neljän kuukauden välein, ensimmäinen raportointi ajalta 1.1 - 30.4 tulee tehdä 15.5 mennessä.

Linkki tietojen raportointi-sivulle: https://www.ediel.fi/muut-palvelut/tietojen-raportointi-fingridille
(sivu aukeaa vain portaaliin sisään kirjautuneena)