Muistutus markkinaosapuolille: Sanomamäärien raportointi & sanomiin saatujen negatiivisten APERAK-kuittausten määrät raportointijakson 1.1.-30.4.2020 osalta tulee raportoida portaalin kautta 15.5.2020 mennessä

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Fingrid vastaanottaa sähkömarkkinaosapuolten raportit lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista sekä niihin kohdistuvista negatiivisista APERAK-kuittauksista. Tuotamme raporteista tilastoja, joissa seurataan mm. negatiivisten APERAK-kuittausten määrää sekä niiden keskimääräistä prosenttiosuutta kaikista Suomessa lähetetyistä PRODAT ja MSCONS -sanomista. Raportoinnin tavoitteena on nostaa sähkömarkkinaosapuolten tietoisuutta tiedonvaihdon laadusta.
Julkaisemme EDIELfi-portaalissa yleisiä tilastoja, jotka ovat koostettu sähkömarkkinaosapuolten raportoimien lukujen pohjalta.

Sähkömarkkinaosapuolten raportointi Fingridille tapahtuu neljän kuukauden välein EDIELfi-portaalin kautta.

Linkki tietojen raportointi-sivulle (sivu aukeaa portaaliin sisään kirjautuneena)