Lumo Energia on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi ja nimetty Lumo Energia Oyj:ksi

Yhtiö: 
LUMO
Uutinen: 

Lu­mo Ener­gian yh­tiö­muo­don muu­tos Lu­mo Ener­gia Oyj:ksi on re­kis­te­röi­ty tä­nään 9.5.2018. Sa­mal­la voi­maan astui yhtiön uusi toiminimi Lumo Energia Oyj sekä rin­nak­kais­toi­mi­ni­met, jot­ka ovat eng­lan­nik­si Lu­mo Ener­gy Plc se­kä ruot­sik­si Lu­mo Ener­gi Abp.

Pyydämme markkinaosapuolia huomioimaan nimenmuutoksen vaikutukset mm. laskutuksessa. Osapuolitunnus ja laskutusosoite jatkuvat ennallaan.