Loiste Energia Oy:n myynti ja Loiste Sähkönmyynti Oy yhteen myyntiyhtiöön, Loiste Sähkönmyynti Oy:n 1.5.2018 alkaen.

Yhtiö: 
EONS
Uutinen: 

Hei!

Olemme keskittämässä sähköenergian myynnin ja hankinnan yhteen yhtiöön, Loiste Sähkönmyynti Oy:öön virallisesti 1.5.2018 alkaen.
Tasevastuu siirtyy Loiste Sähkönmyynti Oy:lle (EONS) 14.5.2018.

Myyjätunnus EONS on käytössä jatkossa uusille sopimuksille. Loiste Energia Oy jatkaa edelleen sähkömarkkinaosapuolena
ja muutoksesta huolimatta sopimukset ovat Loiste Energian (KAS) sopimuksia, kunnes erikseen ilmoitetaan niiden siirtämisestä
Loiste Sähkönmyynti Oy:öön.

Loiste Energia Oy, osapuolitunnus KAS, säilyy edelleen EDI-liikenne sanomaliikenneosapuolena, joten EDI-liikenteessä ei tapahdu muutoksia.

Taseselvitys- ja tiedonvaihto-sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan. Päivitetyt tiedot käytettävissä ediel.fi portaalissa.

Osapuolitunnus EONS
Loiste Sähkönmyynti Oy, y-tunnus 2058753-1
Ahontie 1, 87200 Kajaani

Lisätietoja tarvittaessa myynti.tiedonvaihto@loiste.fi