Lista tietokonversion 1. vaiheessa hyväksytyistä osapuolista on julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Tietokonversion seurantasivulla on julkaistu lista tietokonversion 1. vaiheen kriteerit täyttävistä yhtiöistä sekä tällä hetkellä hylätyksi tulevista yhtiöistä. Tietokonversion 1. vaihe päättyy 31.5, jonka jälkeen kaikki sillä hetkellä hylätyt osapuolet raportoidaan Energiavirastolle. Lista löytyy täältä