Lista tietokonversion 1. vaiheen osapuolten hyväksyntätilanteesta on päivitetty

Yhtiö: 
FG