Lista tietokonversion 1. vaiheen osapuolten hyväksyntätilanteesta on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Päivitetty lista raportoidaan myös Energiavirastolle.

Ensimmäisen vaiheen jo hyväksytysti suorittaneet markkinaosapulet voivat vapaasti jatkaa tietokonversiota, 1. vaiheen hyväksyntää ei peruta näiltä osapuolilta jos ne toimittavat huonolaatusita dataa tietokonversioon. Hyväksytyille yhtiöille seuraava tarkastuspiste on 2. vaiheen lopussa 30.10.