Lista tietokonversion 1. vaiheen osapuolten hyväksyntätilanteesta on päivitetty

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Päivitetyn listan perusteella Energiavirastolle raportoidaan tietokonversion 1. vaiheen tulokset.