Kiinnostaako Fingridin tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys?

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä on Fingridin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin, jonka ensisijaisena tehtävänä on arvioida nykyiseen sähkön vähittäismarkkinoiden tekniseen sanomaliikenteeseen liittyviä kehitysajatuksia ja menettelytapoja sekä niihin liittyviä ohjeistuksia. Ryhmän tavoitteena on edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa.

Ryhmä koostuu verkonhaltijoiden, sähkönmyyjien, palveluyhtiöiden, järjestelmätoimittajien, operaattoreiden ja Energiateollisuus ry:n edustajista ja se toimii vuosittaisella rotaatiomenettelyllä. Ryhmä kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa.

HUOM: Tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys edellyttää osapuolilta ja toimijoilta asiakassuhdetta kanssamme.

Mikäli ryhmän jäsenyys kiinnostaa otathan yhteyttä tiedonvaihto@fingrid.fi ja ilmoitat kiinnostuksestasi 12.6.2020 mennessä.