Hallitus antoi esityksen datahub-laista

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

 

Hallitus antoi esityksen datahub-laista

Hallitus on antanut eduskunnalle 20.9.2018 esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksellä annetaan säännökset sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoon siirtymisestä. Vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita, muita energiapalveluiden palvelutarjoajia ja niiden asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub. Järjestelmän rakentaminen on suuritöinen uudistus Fingridille ja koko toimialalle, mutta sen uskotaan tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Tänään jätetty hallituksen esitys datahub-laista mahdollistaa datahubin käyttöönoton huhtikuussa 2021.

 - Otamme lakiesityksen Fingridissä tyytyväisenä vastaan. Laki antaa alan toimijoille selkeät roolit ja vastuut toimia lain puitteissa. Työ lähtee nyt lainkin velvoittamana etenemään, toteaa Fingrjd Datahub Oy:n johtaja Pasi Aho.