Finkraft Oy on tästä lähtien GNP Energy Finland Oy

Yhtiö: 
MARK
Uutinen: 

Hyvä markkinaosapuoli,

Finkraft Oy vaihtaa nimeä 2.5.2018 alkaen. Uusi nimi on GNP Energy Finland Oy.

Nimenvaihdoksen taustalla on suuntautuminen pohjoismaiseen liiketoimintaan. Konsernimme toimittaa energiaa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Olemme nyt osa kansainvälistä pohjoismaista energiatoimittajaa.

Osapuolitunnus (MARK) sekä Y-tunnus pysyvät ennallaan.

Uusi myynti tiedonvaihto s-posti on myynti.tiedonvaihto@gnp.energy
Lisätietoja asiasta antaa myynti.tiedonvaihto@gnp.energy