Ennakkotietoa tulevista prosessimuutoksista

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Kuten kevään webinaareissakin on kerrottu, datahubin prosessidokumentaation versioiden julkaisu kulkee yhtä matkaa datahubin toteutusprojektin kanssa. Tämän vuoksi tarkempia kuvauksia kaikista jo sovituista muuttuneista/tarkennetuista prosesseista ei ole vielä julkaistu uusimmissa prosessidokumentaation versioissa.

Tulevista muutoksista on nyt julkaistu ylätason kuvauksia EDIEL-portaaliin. https://www.ediel.fi/datahub/liiketoimintaprosessit/ennakkotietoa-tulevi...