Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän & Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän 20.5. yhteiskokouksen asialista lisätty Kehitysryhmä-sivulle