Datahubin testaus- ja sertifiointisuunnitelman versio 1.0 julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Datahubin testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa on kuvattu datahubin testaus. Markkinaosapuolten datahub-testaus on jaettu suunnitelmassa sidosryhmätestaukseen sekä tuotantokäytön varmistamiseen. Testaus aloitetaan sidosryhmätestausvaiheella, jonka ainana osapuolet testaavat oman järjestelmätoteutuksensa toiminnan ja kykynsä käyttää datahubia oikein sekä varmistavat valmiutensa tuotantokäytön varmistamisvaiheen aloittamiseen. Tuotantokäytön varmistaminen sisältää sertifioinnin, tuotannollisen koekäytön sekä käyttöönoton kenraaliharjoituksen, joilla varmistetaan markkinoiden valmius datahubin tuotantokäyttöön. Testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa kuvataan myös testauksen käytäntöjä liittyen esimerkiksi testiympäristöihin, aineistoihin ja testitapauksiin. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita markkinaosapuolen testauksen suunnitteluun.

Datahubin testaus- ja sertifiointisuunnitelma oli toimialan kommentoitavana 15.2.- 6.3.2019. Suunnitelmaan saatiin kommentteja kolmelta yhtiöltä ja lisäksi yleisiä kommentteja testaukseen tuli kahdelta yhtiöltä. Suunnitelmaa on päivitetty saatujen kommenttien perusteella ja siitä on nyt julkaistu versio 1.0. Kysymyksiä testaus- ja sertifiointisuunnitelmaan liittyen voi lähettättää osoitteeseen datahub@fingrid.fi

Linkki Testaus- ja sertifiointisuunnitelmaan