Datahubin käyttöönottosuunnitelman versio 1.2 julkaistu

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottosuunnitelma 1.2

Datahub-projektissa olemme järjestelmän suunnitteluvaiheessa yhdessä CGI Suomen kanssa. Uudistetun sähkömarkkinalain odotamme tulevan voimaan ensi vuoden alkupuolella. Nyt julkaistu versio 1.2  on kirjoitettu lain muutosesityksen mukaiseen markkinaosapuolia velvoittavaan muotoon. Suunnitelman nimi päivitettiin myös lainmukaiseen muotoon. Suunnitelmaan lisättiin henkilötietojen käsittelyssä huomioitavia asioita. Suunnitelmaan on tarkennettu osa-alueita, joista on saatu jo lisätietoa projektin suunnitteluvaiheesta. Näiden lisäksi on päivitetty ja tarkennettu käyttöönottoon liittyviä periaatteita ja tehtäviä nykyisen sanomaliikenteen alasajamiseksi.
Suunnittelutyö jatkuu projektissa ja käyttöönottotyöryhmä jatkaa työtään tammikuussa. Käyttöönottotyöryhmän tehtävänä on tarkentaa käyttöönottosuunnitelmaa edelleen yksityiskohtaisemmalle tasolle suunnitteluvaiheesta saatavin tiedoin. Tavoitteenamme on julkaista seuraava versio käyttöönottosuunnitelmasta Q2/2019.

Kommenttinne ja ehdotuksenne ovat meille tärkeitä! Voitte lähettää kommenttinne sähköpostitse osoitteeseen datahub@fingrid.fi. Merkitse otsikkokenttään "Datahub käyttöönottosuunnitelma v. 1.2". Kommentit jotka on lähetetty viimeistään pe 18.1.2019 käsitellään käyttöönottotyöryhmän kokouksessa 24.1.2019.

Linkki julkaistuun käyttöönottosuunnitelmaan