Datahub -projektiin perustetaan asiantuntijaryhmä laatimaan ylätason käyttöönottosuunnitelmaa.

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Datahubin suunnitelmallinen käyttöönotto on välttämätöntä toimialalle kriittisten liiketoimintaprosessien siirtämiseksi onnistuneesti uuteen tiedonvaihtoympäristöön. Työn tukemiseksi Fingrid on tänään lähettänyt Energiateollisuudelle kirjeen, jossa pyydetään kartoittamaan ja nimeämään jäsenistöstään neljä (4) toimialan edustajaa uuteen työryhmään. Fingrid odottaa ET:n ilmoittavan nimetyt henkilöt 31.3.2017 mennessä.