Datahub External Interface Specification 1.0 dokumentti on julkaistu Datahub-sivuilla. Dokumentti kuvaa datahubin B2B SOAP rajapinnan teknisen toteutuksen.

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Dokumentti on tarkoitettu ohjeeksi sovelluskehittäjille ja/tai integraatioasiantuntijoille, jotka toteuttavat Datahubiin liittyvän ulkoisen järjestelmän ja Datahubin välisen integraation.

Linkki dokumenttiin