Carunan käyttöpaikat löytyvät jälleen käyttöpaikkarekisteristä

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Kiitos saaduista ilmoituksista käyttöpaikkojen puuttumisesta käyttöpaikkarekisteripalvelusta. Fingrid toimii rekisterin ylläpitäjän roolissa eikä vastaa käyttöpaikkarekisteriin toimitetun tiedon oikeellisuudesta, selvitämme toki aina tarvittaessa tilanteen käyttöpaikkarekisterin aineistossa havaituista puutteista kun saamme tiedon asiasta ja olemme yhteydessä aineistosta vastaavaan osapuoleen.

Caruna Espoon (FED000) toimittamassa käyttöpaikka-aineistossa olleet ongelmat saatiin korjattua ja käyttöpaikat löytyvät käyttöpaikkarekisteristä, josta ne ovat olleet normaalisti haettavissa 15.12 aamusta lähtien.

Carunan (FSJ000) käyttöpaikka-aineiston latautumisessa rekisterin kantaan havaittiin tänään (15.12.) ongelma rekisterin päässä ja se saatiin korjattua, joten myös FSJ000:n osalta käyttöpaikat löytyvät jälleen rekisteristä. Pahoittelemme tapahtunutta ja seuraamme lähipäivät tehostetusti käyttöpaikkatiedostojen automaattisia kantaan ajoja.