Kehitysryhmä

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä on Fingridin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin. Kehitysryhmän jäsenten tehtävänä on arvioida sähkön vähittäismarkkinoiden tekniseen sanomaliikenteeseen liittyviä kehitysajatuksia ja menettelytapoja sekä niihin liittyviä ohjeistuksia. Ryhmän tavoitteena on edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa.

Ryhmä koostuu verkonhaltijoiden, sähkönmyyjien, palveluyhtiöiden, järjestelmätoimittajien, operaattoreiden ja Energiateollisuus ry:n edustajista. Fingrid nimeää kehitysryhmän jäsenet. Ryhmä toimii vuosittaisella rotaatiomenettelyllä, jolloin osa jäsenistöstä vaihtuu keväisin. Rotaatiossa huomioidaan myös ryhmän toiminnan sujuva jatkuvuus, joka edellyttää ettei kaikkia jäseniä vaihdeta samanaikaisesti. Tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenyys edellyttää osapuolilta ja toimijoilta asiakassuhdetta kanssamme.

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän jäsenet
1.5.2019 alkaen:

Tomi Mäkelä, Elenia Oy
Sanna Ojavuo, Loiste Energia Oy
Janne Sievälä, Keuruun Sähkö Oy
Sari Savikoski, Empower IM Oy
Jani Pasanen, Tieto Finland Oy
Jussi Muttilainen, Hansen Technologies Finland Oy
Heikki Sivonen, CGI Suomi Oy
Kaisa Jarmas, Tampereen Sähköverkko Oy
Jenni Hulmi, Sallila Energia Oy
Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry

Fingridin jäsenet:
Minna Arffman (pj.)
Kerttu Korpelainen (siht.)
Teemu Hiekka