Sanomaliikenteen keskeytys 7.12.2018

Company: 
SV0000
News body: 

Järjestelmämuutosten vuoksi sanomaliikenne Savon Voima Oyj:n ja Savon Voima Verkko Oy:n osalta on keskeytetty perjantaista 7.12.2018 klo 20 alkaen. Pyrimme saamaan sanomaliikenteen normaaliin toimintaan tiistaina 11.12.2018 klo 24 mennessä. Keskeytys koskee PRODAT-sanomia. Ilmoitamme tästä myös Ediel.fi uutisvirrassa.
Keskeytyksen aikana emme voi lähettää tai käsitellä sanomia. Käsittelemme kaikki keskeytyksen aikana saapuneet sanomat ja lähetämme kuittaukset keskeytyksen päätyttyä tai niin pian kuin se on mahdollista.
Pyydämme teitä välttämään uusien sanomaketjujen käynnistämistä tuona aikana ja käsittelemään myöhässä lähettämämme sanomat, vaikka ne jäisivät virheisiin aikarajojen ylittymisen vuoksi.