Pilottitestauksesta kohti datahubin käyttöönottoa

Katja Repo

Nivos on ollut datahubin pilottiryhmässä alusta lähtien. Työryhmä aloitti toimintansa 29.5.2019. Ennen työryhmän aloitusta, kävin katselmoimassa datahubin sertifioinnin protoa muutaman muun yhtiön lisäksi. Runko ja toiminnallisuudet olivat jo silloin pitkälle suunniteltu.

Pilottiryhmään lähteminen alkuun mietitytti ja punnitsin päätöstä yhdessä esimiehen kanssa. Haluammeko olla edelläkävijöitä datahub maailmassa ja olemmeko halukkaita panostamaan ja tekemään ylimääräistä työtä pilotoinnin eteen? Onneksi vastaus oli – haluamme.

Alkuun myös hirvitti, että työ on teknisempää, kun ensimmäisissä kokouksissa näytettiin koodinpätkää toiminnallisuuksien taustalla. Käytännössä olemme määritelleet sertifioinnin laajuutta. Pilottiryhmäläiset ovat kertoneet, miten asiat hoidetaan markkinoilla ja erilaisilla järjestelmillä. Olemme suunnitelleet mielestämme tärkeimmät datahub-prosessien käyttötapaukset, joita on reilu 80. Käyttötapauksia on hiottu ja pilotin edetessä tarvittavia tapauksia on tullut lisää tai joistain on luovuttu. Käyttötapaukset on lisäksi luokiteltu tärkeysjärjestykseen.

Fingrid/CGI on tehnyt pilottiryhmälle testiympäristön ja sertifiointipalvelun, jotta pilottiryhmäläiset pääsevät testaamaan omia järjestelmiään datahubia vasten. Nivoksella tämä työ ei valitettavasti ole vielä alkanut. Odotankin, että saamme järjestelmätoimittajan kanssa kaiken pian valmiiksi, jotta pääsen testaamaan käyttötapauksia oikeaa datahub maailmaa vasten.

Työ on ollut mielenkiintoista, kun olen saanut olla tekemisissä täysin uuden asian kanssa. Muutos on suuri ja se tulee muuttamaan Nivoksen toimintatapoja. Olemme miettineet näitä uusia prosesseja ja yrittäneet sovittaa niitä uuteen toimintamalliin datahubin aikana. Nivokselle juuri päivitettiin ensimmäinen datahub-versio asiakastietojärjestelmästä. Pääsemme laajentamaan datan siivousta muihin kuin asiakas-, tuote-, sopimus- ja osoitetietoihin. Seuraavaksi siirrämme dataa uusiin tietokenttiin ja otamme GSRN-tunnukset käyttöön sekä tulemme pilkkomaan moniasiakkuudet yhdeksi asiakkuudeksi. Nivoksen pitää vielä tarkemmin suunnitella, miten testaamme laajemmin kuin pelkät käyttötapaukset, jotta koko prosessi esim. asiakkaan yhteydenotosta myyntisopimuksen tekemiseen onnistuu. Järjestelmäkokonaisuuden pitää toimia aukottomasti, jotta liiketoimintaprosessit toimivat jatkossakin.

Kaiken kaikkiaan datahub-projekti on ollut pitkä, mielenkiintoinen ja opettavainen. Järjestelmiä uusitaan, dataa siivotaan, tietokenttiä lisätään ja prosesseja muutetaan, jotta pääsemme yhteiseen päämäärään helmikuussa 2022.

Olen ollut erittäin tyytyväinen Fingridin tapaan pitää markkinaosapuolet ajan tasalla. Vaikka muutoksia on tullut paljon ja dokumentteja on valtava määrä, olen ollut tietoinen, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Viikoittaiset datahubin tietokonversion tilannekatsaukset ovat olleet tärkeä tiedonlähde.