Testaus ja sertifiointi

HUOM Julkaisemme jatkossa dokumenttien päivitysversiot sekä uudet dokumentit ja ohjeet uudesssa palveluportaalissamme. Huomioithan, että sivulla voi olla vanhentuneita dokumenttiversioita.

Löydä datahub-dokumentaatio linkistä ja siirry uuteen portaalimme

 

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 1.2

Datahubin Testaus- ja sertifiointisuunnitelma on päivitetty vastaamaan uutta datahub-aikataulua. Suunnitelmassa on huomioitu myös käyttöönottosuunnitelman välitavoitetaulukon testaukseen ja sertifiointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi suunnitelmaan on lisätty Fingridin testauspalvelun käyttö testauksen tukena ja sertifioinnin läpivientiin sekä tarkennettu testausvaiheiden sisältöä ja aineistovaatimuksia.

Datahubin Testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa on kuvattu datahubin testaus. Markkinaosapuolten datahub-testaus on jaettu suunnitelmassa sidosryhmätestaukseen sekä tuotantokäytön varmistamiseen. Testaus aloitetaan sidosryhmätestausvaiheella, jonka ainana osapuolet testaavat oman järjestelmätoteutuksensa toiminnan ja kykynsä käyttää datahubia oikein sekä varmistavat valmiutensa tuotantokäytön varmistamisvaiheen aloittamiseen. Tuotantokäytön varmistaminen sisältää sertifioinnin, tuotannollisen koekäytön sekä käyttöönoton kenraaliharjoituksen, joilla varmistetaan markkinoiden valmius datahubin tuotantokäyttöön. Testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa kuvataan myös testauksen käytäntöjä liittyen esimerkiksi testiympäristöihin, aineistoihin ja testitapauksiin. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita markkinaosapuolen testauksen suunnitteluun.
 

Datahub-sertifioinnin käyttötapaukset 0.1

Datahub-sertifioinnin tarkoituksena on todentaa, että Osapuolten tietojärjestelmät ja tiedonsiirtoon käyttämät järjestelmät toimivat yhteensopivasti datahub-järjestelmän kanssa.Osapuolen tulee suorittaa sertifiointi hyväksyttävästi ennen kuin se voi aloittaa toimintansa sähkömarkkinaosapuolena sähkön vähittäismarkkinoilla.Osapuolen datahub-yhteensopivuuden todentaminen tapahtuu Fingrid Datahub Oy:n ylläpitämässä Testaus- ja sertifiointipalvelussa. Palvelussa on määritelty prosessiroolikohtaiset käyttötapaukset, jotka osapuolen tulee läpäistä hyväksytysti saadakseen oikeuden kytkeytyä datahubin tuotantojärjestelmään ja suorittaa tuotannollisia liiketoimintaprosesseja datahubissa, datahub-järjestelmän tarjoamien teknisten rajapintojen kautta.
 
Käyttötapaukset on määritelty yhteistyössä datahubin pilottiryhmän kanssa ja ne on kuvattu tämän dokumentin luvussa 4 . Käyttötapausten tarkempi kuvaus lisätään Testaus- ja sertifiointipalveluun sen kehityksen aikana. Tarkoitus ei ole ylläpitää käyttötapausten yksityiskohtaista kuvausta dokumenttimuodossa.
 

Järjestelätoimittajien testauksen aloituskokous

Järjestelmätoimittajien testauksen aloutuskokous pidettiin 5.3 klo 09:00. Tilaisuus järjestettiin online-kokouksena ja siihen osallistui noin 50 henkilöä. Kokouksessa esitetty powerpoint-esitys löytyy alta (System Vendor testing kick-off meeting). Fingridin Youtube -kanavalta löytyy myös tallenne kokouksesta.

Linkki tallenteeseen

Muistio synteettisen testiaineiston käyttövaatimuksesta

Muistio määrittelee testiaineiston käyttöön liittyvät periaatteet ja reunaehdot sidosryhmätestauksessa ja tuotantokäytön varmistamisessa. Synteettisen testiaineiston käyttövaatimus perustuu tietosuojalainsäädäntöön.