Testaus ja sertifiointi

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 1.0

Datahubin testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa on kuvattu datahubin testaus. Markkinaosapuolten datahub-testaus on jaettu suunnitelmassa sidosryhmätestaukseen sekä tuotantokäytön varmistamiseen. Testaus aloitetaan sidosryhmätestausvaiheella, jonka ainana osapuolet testaavat oman järjestelmätoteutuksensa toiminnan ja kykynsä käyttää datahubia oikein sekä varmistavat valmiutensa tuotantokäytön varmistamisvaiheen aloittamiseen. Tuotantokäytön varmistaminen sisältää sertifioinnin, tuotannollisen koekäytön sekä käyttöönoton kenraaliharjoituksen, joilla varmistetaan markkinoiden valmius datahubin tuotantokäyttöön. Testaus- ja sertifiointisuunnitelmassa kuvataan myös testauksen käytäntöjä liittyen esimerkiksi testiympäristöihin, aineistoihin ja testitapauksiin. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita markkinaosapuolen testauksen suunnitteluun.

Datahubin testaus- ja sertifiointisuunnitelma oli toimialan kommentoitavana 15.2.- 6.3.2019. Suunnitelmaan saatiin kommentteja kolmelta yhtiöltä. Lisäksi yleisiä kommentteja testaukseen tuli kahdelta yhtiöltä. Suunnitelmaa on päivitetty saatujen kommenttien perusteella ja siitä on nyt julkaistu versio 1.0. Kysymyksiä testaus- ja sertifiointisuunnitelmaan liittyen voi lähettättää osoitteeseen datahub@fingrid.fi

Järjestelätoimittajien testauksen aloituskokous

Järjestelmätoimittajien testauksen aloutuskokous pidettiin 5.3 klo 09:00. Tilaisuus järjestettiin online-kokouksena ja siihen osallistui noin 50 henkilöä. Kokouksessa esitetty powerpoint-esitys löytyy alta (System Vendor testing kick-off meeting). Fingridin Youtube -kanavalta löytyy myös tallenne kokouksesta.

Linkki tallenteeseen