Rajapinta- ja järjestelmädokumentaatio

Sähkön vähittäismarkkinoiden toimijat tulevat pääasiallisesti käyttämään datahub-järjestelmää teknisten rajapintojen kautta. Datahub-projekti julkaisee tällä sivulla datahubin teknisten rajapintojen määrittelydokumentit ja sanomakuvaukset. Dokumentit on ensisijaisesti tarkoitettu järjestelmäkehittäjille, jotka toteuttavat datahubin rajapintoja omiin sovelluksiinsa.

Rajapintamäärittelyt tullaan päivittämään datahubin toteutusprojektin edetessä. Päivityksistä tiedotetaan aina erikseen datahub-uutisten kautta.

Datahub External Interface Specification 1.0

Datahub External Interface Specification -dokumentti kuvaa datahubin B2B SOAP rajapinnan teknisen toteutuksen. Dokumentti on tarkoitettu ohjeeksi sovelluskehittäjille ja/tai integraatioasiantuntijoille, jotka toteuttavat Datahubiin liittyvän ulkoisen järjestelmän ja Datahubin välisen integraation.

Datahub Fingrid Schemas 1.8

Datahub-järjestelmän skeemakuvaukset.

Tärkeää skeemakuvausten osalta
Seuraavat prosessidokumenttiin tekemämme muutokset eivät vielä ole mukana julkaistussa skeemakuvauksessa. 
 
Käyttöpaikan tyyppi attribuutin tiedoista arvo AG03=”Tuotantoyksikön omakäyttö” siirretään kulutuskäyttöpaikan alityypiksi. 
 
Käyttöpaikalla oleva attribuutti Kiinteistökäyttöpaikka muutetaan Käyttöpaikan alityypiksi, jolla on arvot AQ01=”Normaali”, AQ02=”Kiinteistökäyttöpaikka” sekä AQ03=”Tuotantoyksikön omakäyttö”. 
 
Käyttöpaikan ominaisuuksiin on lisätty uusi attribuutti ”Mittauksen aika-askel” mitä ei vielä ole julkaistussa skeemassa. Lisäys on osa varttitaseen tarvitsemia muutoksia. Tällä ilmoitetaan datahubille, onko käyttöpaikalta saatavissa mitattua tuntitason tietoa vai varttitietoa. 
 
Sanomasta ”F04 – Rakenteelliset tiedot, sopimus” on poistettu tietokenttä ”Sopimuksen aloituspäivämäärä”. Sanoman skeema kuitenkin vaatii tietokentän mukaisen elementin <ContractStart> olemassaolon eli se on pakollinen. Elementin voi täyttää vapaa valintaisella aikaleimalla, koska arvoa ei käytetä mihinkään, vaikka elementti onkin pakollinen.
 
Datahub 0.2 julkaisutiedot
Dokumentissa kuvataan Fingrid Datahub v 0.2 version (osavaihe 2, julkaisu 1) julkaisutiedot, julkaisussa toteutetut toiminnot, tunnetut sekä ratkaistut poikkeamat ja viat. Julkaisu sisältää B2B-sanomarajapinnan (SOAP) ja web-selaimessa toimivan käyttöliittymän (GUI).