Rajapinta- ja järjestelmädokumentaatio

Sähkön vähittäismarkkinoiden toimijat tulevat pääasiallisesti käyttämään datahub-järjestelmää teknisten rajapintojen kautta. Datahub-projekti julkaisee tällä sivulla datahubin teknisten rajapintojen määrittelydokumentit ja sanomakuvaukset. Dokumentit on ensisijaisesti tarkoitettu järjestelmäkehittäjille, jotka toteuttavat datahubin rajapintoja omiin sovelluksiinsa.

Rajapintamäärittelyt tullaan päivittämään datahubin toteutusprojektin edetessä. Päivityksistä tiedotetaan aina erikseen datahub-uutisten kautta.

Datahub External Interface Specification 1.0

Datahub External Interface Specification -dokumentti kuvaa datahubin B2B SOAP rajapinnan teknisen toteutuksen. Dokumentti on tarkoitettu ohjeeksi sovelluskehittäjille ja/tai integraatioasiantuntijoille, jotka toteuttavat Datahubiin liittyvän ulkoisen järjestelmän ja Datahubin välisen integraation.

Datahub Fingrid Schemas 1.9

Datahub-järjestelmän skeemakuvaukset.

Datahub 0.3 julkaisutiedot
Dokumentissa kuvataan Fingrid Datahub v 0.3 version (osavaihe 3,  julkaisu 1) julkaisutiedot, julkaisussa toteutetut toiminnot, tunnetut sekä ratkaistut poikkeamat ja viat. Julkaisu sisältää B2B-sanomarajapinnan (SOAP) ja web-selaimessa toimivan käyttöliittymän (GUI).
 
Datahub toimitussuunnitelma