Titan toteutus edennyt toisen tarkistuspisteen hyväksyntätesteihin

Fredrik Södö

Datahubin tietokonversiopalvelun, Titan, toteutusprojekti on edennyt tarkistuspisteen M2 hyväksyntätesteihin.
M2:n hyväksyntätestit kattavat noin 300 tarkastussääntöä, mukaan lukien osapuolikohtaisen eheystarkastuksen säännöt. Testauksessa kiinnitetään erityistä huomiota Titan luotettavuuteen. Tarkastusprosessit ei saa päätyä virheeseen kovassakaan kuormatilanteessa, vaan käyttäjän on pystyttävä luottamaan siihen, että palvelu suorittaa tarkastukset loppuun kaikissa tilanteissa.

Fingrid on löytänyt vain vähän puutteita tarkastussäännöissä, joitakin sääntöjä on puuttunut ja muutama sääntö ei ole toiminut odotetulla tavalla. Matkan varrella on myös tunnistettu uusia tarkastustarpeita, joista Solteq on jo toteuttanut osan. Voidaan todeta, että palvelu kattaa nyt kaikki ensimmäisessä pilottivaiheessa tarvittavat toiminnot.

Palvelun suorituskykyyn ei ole asetettu vaatimuksia M2 hyväksyntäkriteereissä. Varmistaaksemme Titan luotettavuuden olemme kuitenkin ajaneet suhteellisen laajoja suorituskykytestejä. Näistä testeistä on myös se hyöty, että voimme tunnistaa mahdolliset suorituskyky- ja skaalautuvuushaasteet jo aikaisessa vaiheessa. Suorituskyky näyttää testien perusteella olevan erinomaisella tasolla, mutta havaintojemme perusteella Titta ei skaalaudu riittävästi vielä tässä vaiheessa.