Titan suorituskyky haastettu

Fredrik Södö

M3:n testauksen painopisteet ovat yhdenmukaisuustarkastusten tarkastussäännöissä sekä kokonaisprosessin suorituskyvyssä ja skaalautuvuudessa. Aiemmin syksyllä julkaistu uusi siirtotiedosto "Käyttöpaikan myyjätiedot" kuului myös testauksen laajuuteen.

Yhdenmukaisuustarkastuksen logiikassa tehtiin joitakin pienempiä havaintoja. Yhdenmukaisuustarkastusten raportit ovat toistaiseksi aika pelkistettyjä. Niihin tarvitaan mahdollisesti lisätietoa, jotta käyttäjät pystyvät selvittämään niissä olevat havainnot tehokkaasti. Raportit kehitetään tarvittaessa eteenpäin pilottiprojektista saadun palautteen perusteella. Aikataulun mukaan pilottiprojektissa ajetaan yhdenmukaisuustarkastuksia tammi-helmikuun vaihteessa.

Skaalautuvuustesteissä käytetty aineisto vastaa määrältään suunnilleen kaikilta Suomen vähittäismarkkinoiden osapuolilta odotettavissa olevien tietojen määrää. Iso ero tuotannolliseen tilanteeseen verrattuna on se, että testeissä käytetty osapuolten määrä on huomattavasti pienempi. Testeissä käytettiin vain muutamia isoja ja isohkoja osapuolia, tuotantotilanteessa Titan tulee pystyä palvelemaan isoa määrää pieniä ja pienehköjä osapuolia. Olemme pyrkineet huomioimaan tämän eron analysoidessamme testaustuloksia.

Suorituskyky- ja skaalautuvuustesteissä totesimme, että Titan tuonti- ja tiedostotarkastusprosessien skaalautuvuus eivät riitä datahubin tietokonversion tarpeeseen. Yksittäisten tiedostojen läpimenoaika laskee dramaattisesti kun lisätään rinnakkaista kuormaa. Haasteen tuovat erityisesti isot osapuolet, joiden tietojen tarkastus vie enemmän aikaa muutenkin. Eheystarkastuksen suorituskyky pysyi sen sijaan hyväksyntärajojen sisällä koko testien ajan.

Yhdenmukaisuustarkastuksen suorituskyky jäi melko kauaksi vaatimuksesta. Aineistossa olevien virheiden määrä vaikuttaa tällä hetkellä paljon yhdenmukaisuustarkastuksen läpimenoaikaan.

On hyvä asia, että pääsimme jo tässä vaiheessa ajamaan mittaavia ja järjestelmällisiä skaalautuvuustestejä Titassa. Nykyinen suorituskyky riittää tietokonversion iteraatiovaiheisiin 1 ja 2, joissa Tittaan toimitettu aineisto käsitellään osapuolikohtaisesti. Toisin sanoen, meillä on vielä aikaa virittää Titan skaalautuvuutta oikealle tasolle.