Tietokonversiopalvelun toteutus etenee ensimmäisen vaiheen hyväksyntätesteihin

Fredrik Södö

Datahubin tietokonversiopalvelun toteutus etenee kovaa vauhtia. Ensimmäisen vaiheen toiminnallinen laajuus on paketissa ja projekti etenee Fingridin ensimmäisen vaiheen hyväksyntätesteihin viikolla 39.

Fingrid on jo ehtinyt tutustua palvelun toimintoihin epävirallisissa testeissä ja toimittaja (Solteq) on myös ehtinyt korjata suurimman osan näissä testeissä tehdyistä havainnoista. Näin ollen Fingrid voi lähteä hyväksyntätesteihin hyvällä mielellä.

Tietokonversiopalvelun ensimmäisen vaiheen toiminnallinen laajuus kattaa mm. käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinnan, osapuoli- ja asiakastietojen tiedostotarkastuksen sekä niihin liittyvät virheraportit. Testeissä kiinnitetään erityistä huomiota palvelun käytettävyyteen ja luotettavuuteen. Tulemme testaamaan palvelun suorituskykyä ja skaalautuvuutta alustavasti, mutta niiden testien mittaustuloksia ei tässä vaiheessa huomioida hyväksyntäkriteereissä.

Viikolla 39 käynnistyy myös tietokonversiopalvelun tietoturva-auditointi, mikä on tietokonversiopalvelun ensimmäinen iso tulikoe. Tietoturva-auditointi on projektihallinnan näkökulmasta kriittisellä polulla, koska palvelua ei voida avata pilottiryhmän käyttöön mikäli auditoinnista tehdään merkittäviä tietoturvaa vaarantavia havaintoja.

Suurin osa tietokonversiopalvelun toisen vaiheen toiminnoista on jo toteutettu toimittajan kehitysympäristössä. Toisessa vaiheessa palvelu laajenee tukemaan kaikkia perustietojen siirtotiedostojen sisältö- ja eheystarkastuksia. Nämä toiminnot ovat näillä näkymin pilottiryhmän käytettävissä marraskuun alussa.