Testaus, testaus ja testaus

Saku Palanne

Datahubin sidosryhmätestaus alkoi järjestelmätoimittajien yhteystestauksilla huhtikuun alussa ja varsinaiseen toiminnalliseen testaukseen päästiin vapun jälkeen. Ensimmäisen sanomaliikennerajapinnan kautta onnistuneesti luodun käyttöpaikan luonut sanoma lähti matkaan 21.5.2019 klo 09:21. Tämän ensimmäisen käyttöpaikan datahubiin loi Data-Mattila Tampereelta. Toinen käyttöpaikka datahubiin luotiin Solteqin toimesta vain puoli tuntia ensimmäisen jälkeen. Onnittelut molemmille saavutuksesta ja kiitokset yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kesäkuussa datahubiin on tullut sanomia myös kahdelta muulta järjestelmätoimittajalta, joten järjestelmätoimittajien testaustoiminta näyttää olevan hyvällä alulla näin juhannusviikolla.

Datahubia on alkuvuoden aikana testattu osavaiheiden 1 ja 2 osalta aktiivisesti myös Fingridin ja datahub-järjestelmätoimittajan, CGI:n toimesta. Järjestelmän toiminta on ollut vakaata ja testattavana olevat prosessit ovat toimineet suunnitellusti. Virheitä ja puutteita on myös löytynyt, kuten oletettavissa on ollutkin. Kokonaisuutena järjestelmän toiminta on kuitenkin ollut odotettua, eikä suuria ongelmia ole ilmennyt. Järjestelmäprojekti on myös edennyt aikataulun mukaisesti ja osavaihe 2 on toimitettu järjestelmätoimittajien testaukseen jopa hieman suunniteltua aiemmin.

Edeltävästä testauksesta huolimatta datahubista löytyi järjestelmätoimittajien testauksen alkuvaiheessa kriittinen virhe, joka vaati korjausversion asentamisen. Myös järjestelmätoimittajien sanomista löytyi alkuun pieniä puutteita jotka estivät muodollisesti oikeanlaisten sanomien lähettämisen. Virheiden ja puutteiden löytyminen, selvittäminen ja korjaaminen osoitti, että kaikkien osapuolten testausta ja toimivaa yhteistyötä tarvitaan testauksen alusta alkaen. Aikaisen testauksen ansiosta järjestelmän valmiudesta ja luotettavuudesta saadaan parempi kuva ja virheiden selvittämiseen ja korjaamiseen jää enemmän aikaa.

Datahub-järjestelmän testaus jatkuu Fingridin ja CGI:n osalta täydellä vauhdilla juhannuksenkin jälkeen ja myös järjestelmätoimittajat alkavat nyt päästä vauhtiin omissa testeissään. Markkinaosapuolien pilottiryhmä kokoontuu toista kertaa tällä viikolla ja ryhmän testaustoiminnan aloitusta on suunniteltu syksylle. Testaus etenee siis usealla rintamalla. Nyt onkin hyvä aika jokaisen datahubiin liittyvän osapuolen tarkastella testauksensa tilannetta ja valmistautua testauksen aloittamiseen niiltä osin kuin se on mahdollista. Kisa ensimmäisestä markkinaosapuolen luomasta käyttöpaikasta ja sopimuksesta alkaa nyt!