Sähkömarkkinoiden mahdollistajat koolla

Fredrik Södö

Datahub-projekti käynnisti yhteistyön toimialan järjestelmätoimittajien kanssa aamiaisseminaarilla 31.10.2018. Tilaisuus oli yleisömenestys, ainakin järjestäjän näkökulmasta. Kun lähdin suunnittelemaan tilaisuutta ajattelin, että tilaisuuteen tulee 25 - 30 osallistujaa, lopulta paikalle saapui yli 60! Ehkä ilmainen aamiainen houkutteli (vaikka ilmaisia aamiaisia ei olekaan!).

Seminaarissa datahub-järjestelmän pääarkkitehti Mattijs van den Hoed esitti datahub-järjestelmän teknisiä ratkaisuja pääpainopisteenä markkinaprosessien rajapinta. Fingrid kävi läpi datahub-projektin taustat ja tilanteen sekä esitti yhteistyömallin järjestelmätoimittajille. Esitykset löytyvät sivulta Toimialan valmistautuminen.

Järjestelmätoimittajat kuuluvat datahub-projektin tärkeimpiin sidosryhmiin. Toimivat tietojärjestelmät on toimivien sähkömarkkinoiden perusedellytys ja haluamme antaa järjestelmätoimittajille mahdollisuuden integroida sovelluksiaan datahubin prosesseihin tiiviissä yhteistyössä datahub-projektin kanssa. Samalla on hyvä muistaa, että datahub-projektilla ei ole sopimussuhdetta toimialan järjestelmätoimittajiin. Emme siis pysty velvoittamaan järjestelmätoimittajia tekemään yhteistyötä kanssamme, vaan kehitämme kaikkia osapuolia hyödyntävää ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhteistyömallia. Uskon, että tämä on toimiva tapa saavuttaa tuloksia tehokkaasti, koska tehtävä on lopulta yhteinen - sähkömarkkinoiden mahdollistaminen!

Marraskuun aikana perustamme virtuaalisen työtilan, joka toimii järjestelmätoimittajien ja datahub-projektin yhteistyökanavana. Työtilan ympärille muodostuvaa yhteisöä kutsutaan System Vendor Forumiksi. Foorumin tarkoituksena on vastata järjestelmätoimittajien tarpeisiin suhteessa datahub-integraatioon. Foorumissa keskustellaan mm. rajapintojen teknisestä määrittelystä ja toteutuksesta, testitapauksista sekä datahubin käyttöönottoon liittyvistä teknisistä haasteista. System Vendor Forum ei ole päätöksentekoelin eikä myöskään alusta intressien valvonnalle. Järjestelmätoimittajayhteisö on kansainvälinen, joten foorumin pääkieli on englanti.

Uutta tiedonvaihtojärjestelmää rakentamaan, tehokkaasti ja laadukkaasti, ilon kautta!