Paras voittakoon

Esa Pietarinen

Julkisen hankintalain alla tehtävät hankinnat ovat tunnetusti haastavia projekteja, joiden onnistunut läpivienti edellyttää erittäin huolellista suunnittelua ja tarkkuutta. Datahub-järjestelmän kilpailutus ei luonnollisesti ollut tältä osin poikkeus, mutta haastavuuttaankin mielenkiintoisempi ja ainutlaatuisempi projekti.

Päätavoitteena kilpailutuksessa ei ollut enempää eikä vähempää kuin valita hinta-laatusuhteeltaan paras ratkaisu. Helpommin sanottu kuin tehty. Tunnetusti täysin valmiita datahubeja ei ole saatavilla Verkkokauppa.com –verkkokaupan hyllyltä eikä maailmanlaajuisestikaan montaa vastaavanlaista datahub-ratkaisua ole toistaiseksi otettu vielä käyttöön. Ratkaisun laadulla ja kyvykkyydellä tulee toisaalta olemaan hyvin suuri merkitys koko toimialalle. Ominaisuuksiltaan laadukas ja selkeä keskitetty ratkaisu vähentää merkittävästi järjestelmän käyttäjien, eli markkinaosapuolten, kustannuksia, kun järjestelmän käyttöönotto ja käyttö on sujuvaa ja helppoa. Heikompilaatuinen ratkaisu taas toisi järjestelmän käyttäjille ”ylimääräisiä” kuluja, jotka koko toimialan näkökulmasta kertautuisivat pahimmillaan jokaisen markkinaosapuolen kohdalla. Pahimmillaan huonolaatuinen ja vähemmän kehityskelpoinen ratkaisu voisi myös vaikeuttaa merkittävästi koko toimialan ja uusien liiketoimintaprosessien kehitystä tulevaisuudessa datahubin keskitetystä roolista juontuen.

Panokset siis kilpailutuksessa olivat kovat ja ne oli hyvin tiedostettu. Olikin äärimmäisen tärkeää, että järjestelmän hankintaan oli valmistauduttu hyvin huolellisesti. Toimialan kanssa yhdessä laaditut kuvaukset datahubin toteuttamista markkinaprosesseista ja datahubin sisältämistä tiedoista toimivat erittäin hyvänä perustuksena koko hankinnalle. Varsinaisten markkinaprosessien lisäksi järjestelmän hankintaan liittyi myös paljon muita hyvin tärkeitä näkökulmia, joista tietoturva ja tietosuoja tämän listan kärkisijoilla. Kilpailutuksessa koeponnistettiinkin tarjotut ratkaisut todella monesta eri näkökulmasta, joka edellytti myös hyvin laaja-alaista osaamista hankinnan projektiorganisaatiolta.

Oli suuri ilo saada tehdä töitä osaavan ja asialle omistautuneen tiimin kanssa, jota yhdisti aito halu saada paras mahdollinen datahub Suomeen. Kilpailutuksen näkökulmasta hankinnan ytimen muodosti 7-henkinen projektiryhmä, mutta sen lisäksi tukena toimi lukuisia muita asiantuntijoita niin Fingridistä kuin muualtakin. Kiitokset onnistuneesta kilpailutuksesta kuuluukin kaikille niille kymmenille ihmisille, jotka ovat tuellaan ja kommentoinnillaan olleet suureksi avuksi tässä koko toimialan yhteisessä tehtävässä aina datahub-projektin alkumetriltä alkaen.

Saimmeko siis parhaan mahdollisen ratkaisun Suomen tulevaksi sähkömarkkinoiden keskitetyksi tiedonvaihtoratkaisuksi? Datahub-organisaatiossa uskomme näin ja lähdemme tulevaan syksyyn hyvin luottavaisin ja positiivisin mielin. Pitää kuitenkin muistaa, että vielä on paljon matkaa ja työtä jäljellä ennen kuin valot datahubissa syttyvät ja Suomen sähkömarkkinat siirtyvät EDIFACTin jälkeiseen aikaan. Ponnisteluita, osallistumista ja valmistautumista tarvitaan edelleen koko toimialalta. Pidetään yhdessä huolta, että saamme parhaan mahdollisen ratkaisun myös parhaalla mahdollisella tavalla aikataulussaan käyttöön. Pysykää siis kuulolla, sillä olemme taas askeleen lähempänä aikaa, jolloin dokumentit muuttuvat toimivaksi tietojärjestelmäksi.