Mitäs sitä tulikaan määriteltyä

Marjut Puukangas
Tekisi mieli aloittaa tämä kirjoitus siitä, kuinka jo vuonna 2015… Mutta heti kalskahti korvassa lause siitä kuinka jo muinaiset foinikialaiset sitä ja tätä.
 
Vaan siitä se on lähdettävä. Todellakin jo vuonna 2015 lähdettiin ensimmäisen kerran kuvaamaan prosessityöryhmän asiantuntemuksen tukemana prosessit, joilla jatkossa hoidetaan mallikkaasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden kesken. Lisäksi luotiin prosessit, joilla mahdollistetaan myös uusien palveluntarjoajien toiminta tulevaisuuden sähkömarkkinoilla hyödyntäen asiakkaan luvalla datahubista saatavia tietoja. 
 
Tähän päivään tultaessa, neljän vuoden aikana olemme kulkeneet monenlaisia polkuja ja tehneet työryhmän kanssa useita erilaisia ja erisuuruisia päätöksiä siitä, mitä kaikkea datahubin pitää mahdollistaa. Olemme myös lähteneet mallintamaan valittuja ratkaisuja datahubin toteuttavaan järjestelmään yhdessä järjestelmätoimittajamme CGI:n kanssa. Järjestelmä on tuonut joihinkin prosesseihin tiettyjä reunaehtoja niiden toteutukseen ja näitä tarkennuksia on tuotu määrittelyihin. Tarvittaessa olemme kyselleet näkemyksiä näihin prosessityöryhmältä.
 
Nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, että valitut ratkaisut alkavat olla valmiita ja iso osa niistä on jo datahub järjestelmään toteutettu. Loput toteutetaan vielä projektin edetessä, mutta suunnittelu on nyt tehty. 
 
Kaiken tämän suunnittelun tuloksia on tuotu julkaistuihin dokumentteihin projektin edetessä. Viimeisimpään dokumentaatioversioon 1.10 saatiin tuotua taas mittava määrä yksityiskohtaista prosessitarkennusta. Yksi rutistus on tehtävä vielä tänä vuonna ja joulukuussa julkaistaan versio 1.11, joka tulee pitämään sisällään kaiken toimialaa koskevan tarkennuksen. Kaikki mahdolliset yksityiskohdat halutaan tuoda tähän versioon, jotta kaikki toimialalla tietävät mitä datahub oikeasti tekee. Ja mikä tärkeintä, kaikki tietävät tämän jälkeen myös sen mitä itse pitää tehdä, jotta tiedonvaihto sujuu mallikkaasti datahubin käyttöönoton jälkeen. 
 
Mutta ehkä on hyvä vähän kerrata sitä, että mitä se oikein olikaan, mitä kaikkea datahubin käyttöönotto tulee mahdollistamaan:
 • Meillä on synkroninen tiedonvaihto kaikkiin päivittäisiin tiedonvaihdon prosesseihin, pois lukien prosessit missä välitetään valtavia tietomassoja, kuten mittaustietoa. Kun asiakas tekee sopimuksen myyjän kanssa, saa myyjä heti sopimuksen ilmoitettuaan tiedon siitä, voiko sopimus asiakkaan kanssa alkaa sovitusti. 
   
 • Meillä on yhtenäiset prosessit kaikille osapuolille. Kaikkien osapuolten ilmoitukset käsitellään samoilla validointisäännöillä, joilla myös varmistetaan se, että tiedon laatu pysyy kaikilla hyvänä. 
   
 • Meillä on sujuva ja tasapuolinen tiedonvaihto. Kaikki osapuolet saavat heille kuuluvan prosessinmukaisen tiedon samaan aikaan heti, kun tieto on tallentunut datahubiin. 
   
 • Meillä on harmonisoidut tiedot esimerkiksi käyttöpaikkojen osalta, kaikilla on saman mallin mukaiset tunnukset ja samalla myös harmonisoidutaan muuhun Eurooppaan tältä osin. 
   
Nämä ovat vain muutama esimerkkejä tulevasta. Olemme saaneet palautetta siitä, että olisi hyvä kerrata näitä yksityiskohtia siitä, mikä muuttuu datahubin myötä verrattuna nykyiseen tiedonvaihtoon. Ei yhtään huonompi idea, lähdetään miettimään, kuinka tämä olisi hyvä toteuttaa.