Ensimmäisen vaiheen hyväksyntätestit

Lauri Jännes

Tietokonversiopalvelun toteutus on edennyt jo niin pitkälle, että ensimmäisen vaiheen toiminnallinen laajuus päästiin testaamaan hyväksyntää varten viime viikolla. Fingrid oli toki päässyt jo aiemmin tutustumaan ja testaamaan palvelua ja näissä testeissä ei havaittu yhtään kriittistä tai muuten vakavaa poikkeamaa. Lähtökohdat hyväksyntätesteille olivat siis hyvin lupaavat.

Testejä ajettiin yhteensä 55 erilaista, jotka jakautuivat viiteen alueeseen: yleiset toiminnot, siirtotiedostojen syntaksi, siirtotiedostojen sisältö, tiedostotuonnin suorituskyky ja tutkiva testaus. Kaikista testeistä vain 5 testiä jouduttiin hylkäämään eikä hylätyistä testeistä yksikään ollut kriittisimmällä tasolla. Testitulos oli siis varsin hyvä. Testeissä löydettiin kuitenkin yksi merkittävä poikkeama liittyen järjestelmän skaalautuvuuskykyyn suuria siirtotiedostoja tuotaessa useita yhtä aikaa. Poikkeaman katsottiin olevan esteenä hyväksynnälle, toimittaja pystyi kuitenkin reagoimaan havaintoon nopeasti ja testit saatiin ajettua loppuun asti. Hyväksyntätesteissä tehdyistä muista havainnoista toimittaja on myös jo ehtinyt osan korjata, korjaukset on uudelleen testattu ja todettu toimiviksi. Tällä hetkellä poikkeamalistalla on enää vain muutama avoin poikkeama, joista osaan on jo korjaus valmiina. Ensimmäisen vaiheen hyväksynnälle ei kuitenkaan ole esteitä.

Nyt kun palvelua on jo jonkin aikaa ehditty tutkia ja testata, voidaan kokonaisuutena todeta, että tähän mennessä palveluun rakennetut toiminnallisuudet ja yli 500 tarkastussääntöä vaikuttavat toimivan varsin hyvin ja luotettavasti. Palvelua toki ollaan vasta testattu ensimmäisen vaiheen toiminnallisuuksien osalta. Toivomme tietysti saman laadun säilyvän myös tulevissa vaiheissa.