Datahub älyverkkotyöryhmän ehdotusten kivijalkana

Heidi Uimonen

Energia-alan ilmastoystävällisyys on puhtaan yhteiskunnan ytimessä, ja tämän vuoksi energia-alan useat toimijat kokevat väistämättä valtavia muutoksia. Hajautettu sähköntuotanto, kulutusjousto ja sähköinen liikenne muuttavat sähkömarkkinoiden ja -verkkojen dynamiikkaa. Toisaalta uudet digitaaliset palvelut ja muidenkin sektoreiden puhdistaminen vaikuttavat paitsi koko sähköjärjestelmään, ennen kaikkea asiakkaisiin. Koska vaikutukset ovat moniulotteisia, tulevaisuuden mahdollisuuksia ja riskejä on hyvä pohtia isommalla porukalla.

Vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriö kokosikin laajan älyverkkotyöryhmän, jonka tehtävänä oli muodostaa näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Sanansa pääsi sanomaan muun muassa viranomaiset, tutkijat, sähkönkäyttäjät, sähkönmyyjät, verkkoyhtiöt sekä liuta muita tahoja. Keskustelun pohjalta työryhmän 21 jäsentä saivatkin yhdessä aikaan kattavan näkemyksen älyverkoista, jotka tulevat muodostamaan kustannustehokkaan palvelualustan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Työryhmän tehtäväksi oli annettu myös esittää konkreettisia toimenpiteitä, joilla lisätään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia sähkömarkkinoilla ja parannetaan toimitusvarmuutta. Kaksivuotisen työn päätyttyä ehdotuksia olikin onnistuttu tekemään jo useita. Tässä muutama:

Yhdistetty sähkön jakelu- ja myyntilasku kaikille mahdolliseksi. Muutaman vuoden kuluttua kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden tulee tarjota tasapuolisesti kaikille sähkönmyyjille mahdollisuus yhteislaskutukseen. Asiakas saa valita sähkönmyyjän, joka tarjoaa sellaista laskutusta, kuin asiakas haluaa: kaikki erikseen tai kokonaispalvelupaketti yhdeltä luukulta. Laskutukseen tarvittavat tiedot tulee olla myyjille helposti saatavilla.

Lisää vaikutusmahdollisuuksia jakeluverkkomaksuun. Tehomaksujen yleistyminen antaa asiakkaille vaikutusmahdollisuuksia siirtomaksuunsa, jos se korvaa kiinteää perusmaksua. Hyvin suunniteltu tehomaksu hillitsee huippukulutuksen kasvamista, mikä parantaa toimitusvarmuutta, sekä voi vähentää paineita verkon vahvistamiselle, mikä taas voi vähentää investointitarpeita. Tehomaksut voidaan suunnitella hyvin monella eri tavalla, ja siksi asiakkaiden ja sähkönmyyjien helpottamiseksi maksurakenteita yhtenäistetään sopivissa määrin.

Energiayhteisöillä paremmat mahdollisuudet omaan energiantuotantoon. Energiayhteisöillä tarkoitetaan sitä, että joukko asiakkaita investoi yhdessä energiantuotantoon ja jakaa investoinnin hyötyjä keskenään sopimallaan tavalla. Energiayhteisöjä voi olla monenlaisia, mutta energian jako ja netotus eri käyttöpaikkojen välillä tulee sopia selkeästi. Energiayhteisöt tuovat valinnanvaraa asiakkaille ja yhteisöjen palveleminen luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energiatietojen saatavuus edistää sähkö-, lämpö- ja liikennesektorin yhteispeliä. Sähköjärjestelmän lisäksi muutkin energiasektorit tarvitsevat ilmastoremontin. Sähkö-, lämpö-, kaasu- ja liikennesektorit voivat tarjota joustavuutta toisilleen esimerkiksi tekemällä sähköstä lämpöä tai lataamalla sähköautot silloin, kun on tarjolla paljon edullista ja puhdasta tuulivoimaa. Kaukolämmön kulutusjoustoa varten asiakkaat ja palveluntarjoajat tarvitsevat mittaustiedot helposti saataville.

Kuten edellisistä esimerkeistä voi päätellä, monen fiksua energiankäyttöä edistävän ehdotuksen ytimessä on tehokkaasti eri osapuolille tarjolla oleva tieto. Tietoa tarvitaan muun muassa asiakkaista, verkkomaksuista sekä energiankulutuksesta ja –tuotannosta, jotta palveluntarjoajat voivat tarjota asiakkaille mahdollisimman helposti palveluja. Palveluiden avulla asiakkaat voivat vaikuttaa omiin kustannuksiinsa ja osallistua yhteiskunnan ilmastotalkoisiin vaivattomasti. Tästä syystä datahub on älykkään energiajärjestelmän keskeinen rakennuspalikka, eikä sen valmistuminen saa viivästyä.

Nyt valmisteilla oleva datahub ei kuitenkaan ratko kaikkia älyverkkotyöryhmän ehdotuksia, vaan tilausta on jo uudenlaisille markkinaprosesseille ja -tiedoille. Datahub 1.0:n valmistumisen rinnalla onkin syytä alkaa suunnitella datahub 2.0:aa, sillä ympäröivä maailma ja asiakkaiden odotukset kehittyvät hurjaa vauhtia!

Heidi Uimonen, TEMin älyverkkotyöryhmän asiantuntijasihteeri, sähkömarkkina-asiantuntija, Fingrid

Lisätietoja TEMin älyverkkotyöryhmästä: https://tem.fi/alyverkot